ІТАЛІЙСЬКА МОВА

Курс розроблений на базі PLIDA (Рrоgetto Lingua Italiana Dante Alighieri), що має 6 рівнів (А1, А2, В1, В2, С1, С2) в залежності від зростання складності відповідає рівням, визначеним Європейською Радою у “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione. Milano, la nuola Italia – Oxford, 2002″.

Курс триває 18 місяців і охоплює 162 заняття які проводяться 2 рази в тиждень. Тривалість 1 заняття – 1,5 год. Допустимий варіант – 12 місяців по 3 заняття в тиждень.

Курс навчання ділиться на 2 рівні із 2 підрівнями в кожному.

1
Початковий рівень
  • 1.1. Початковий — контакт

Відповідає рівню PLIDA А1 (livello di contatto). Охоплює 12 основних розмовних тем та базову граматику. Вчить читати та писати по-італійськи, спілкуватись на рівні: питання відповідь.

Тривалість курсу: 4 місяці (36 занять; 2 рази в тиждень) або 3 місяці (36 занять; 3 рази в тиждень).

  • 1.2. Початковий — виживання

Відповідає рівню PLIDA А2 (livello di soprattivenza). Обсяг розмовних тем значно ширший, охоплює круг захоплень ті проблемних ситуацій. Вчить вести зв’язний діалог, передавати пряму мову непрямою. Вчить спілкуватись на рівні складносурядних та складнопідрядний речень.

ТриваліТривалість курсу: 4 місяці (36 занять; 2 рази в тиждень) або З місяці (36 занять; 3 рази в тиждень).

2
Базовий рівень
  • 2.1. Базовий – поріг

Відповідає рівню PLIDA В1 (livello di soglia). Знання мови достатні для спілкування у нестандартних ситуаціях (сфера працевлаштування, виробництва). Розвивається вміння дискутувати на різноманітні теми із використанням Condizionale. Ознайомлення із складними синтаксичними конструкціями із використанням Condiuntivo, із різними способами граматичного оформлення фрази.

Тривалість курсу: 4 місяці (36 занять; 2 рази в тиждень) або 3 місяці (36 занять; 3 рази в тиждень).

  • 2.2. Базовий-прогрес

Відповідає рівню PLIDA В2 (livello di progresso). Орієнтований на поглиблене вивчення італійської граматики. Знайомить із публіцистичною та базовою бізнес-лексикою. Розвиває вміння сприймати неадаптовані тексти.

Тривалість курсу: 6 місяціd (54 заняття; 2 рази в тиждень) або 4 місяці (54 заняття; 3 рази в тиждень).